Get Adobe Flash player
Főmenü
Tanév rendje
Kép találomra
img_0504.jpg
Címlap Hild Alapítvány

postheadericon Hild Alapítvány

Hild Alapítvány

9021 Győr, Szent István u. 1.
Számlaszám: 10103379 - 01135226 - 00000006

Adószám: 18528013 - 1 - 08

Az alapítvány célja

A Hild József Építőipari Szakközépiskolában folyó nevelő-oktató munka tárgyi feltételeink fejlesztése, az igényesebb tanulói és tanári tevékenységek ösztönzésének és anyagi feltételeinek biztosítása, valamint a tanulók anyagi terheinek csökkentése érdekében:

* a korszerű oktatási tervek, segédletek kidolgozásának vagy átvételének anyagi támogatása,

* az oktatást szolgáló tárgyi feltételek fejlesztésének segítése,

* az oktatók szakmai továbbképzéséhez és nemzetközi kapcsolatok felvételéhez és fenntartásához szükséges anyagi támogatás,

* a térségünkeben eredményesen működő cégekkel való szakmai kapcsolattartás támogatása,

* a példamutató diákok és kimagasló teljesítményt nyújtó tanárok anyagi elismerése,

* a tanulók versenyeken, pályázatokon való részvételének támogatása,

* a tanulócsoportok tanulmányi célzatú anyagi támogatása,

* a szociálisan rászoruló tanulók eseti vagy rendszeres támogatása,

* a tanulmányi, kulturális, sport és szabadidős programok támogatása.

Az alapítvány kezelője az alapító által tanárokból és a szülői munkaközösségért elnökéből létrehozott héttagú kuratórium, melynek elnöke Sebők Tibor (tanár), titkára Eredics Imréné (tanár).

Az alapítvány nyitott, melyhez bárki csatlakozhat, ha azt anyagi eszközökkel támogatni kívánja. Alapítványunk közhasznúnak minősül, ezért az adóhatóságtól kapott engedély alapján a befizetők igazolást kapnak, mely szerint az aktuális adócsökkentést elvégezhetik. Az alapítás óta több százezer forintot fizettek be szülők, vállalkozók és cégek. Köszönettel fogadunk minden kisebb-nagyobb támogatást, még a legkisebb befizetések is jelentősen hozzájárulnak az alapítvány céljainak megvalósításához. A legnagyobb összegű hozzájárulást eddig az Integrál-Hexa Rt-től kaptuk.

A kezdeti nehézségek után az elmúlt tanévben már a céloknak megfelelően támogatást is tudunk biztosítani. Jutalmazzuk a legjobb tanulóinkat, finanszíroztunk néhány tanári továbbképzést, anyagilag támogattuk a szlovák testvériskolával való találkozásokat, sportrendezvényeket, tanulmányi kirándulásokat, iskolai szervezésű autóvezető tanfolyamokat, országos diákkonfereciát ás egyéb diákrendezvényeket.Támogatók


Az alapítványhoz befolyó összeg nagy részét a szülők adójának 1%-os felajánlása adja, ehhez járul még az Integrál-Hexa Rt. nagyobb összegű hozzájárulása.


Minden eddigi hozzájárulást és segítséget köszönünk.

Módosítás: (2015. október 16. péntek, 11:05)

 
Ecdl logoArchicad

Autocad és Civil 3D

archline logo

arcad logo

terc